22 mei 2016 Fete de la Nature geslaagd!

0

Posted by Hylke Reinders | Posted in Geen categorie | Posted on 22-05-2016

Ons voorjaars buurtfeest was weer super geslaagd! En weer hadden we de weergoden mee, een prachtige dag. De vele kinderactiviteiten brachten veel belangstellende ouders en kinderen op de been. Het maken van de insektenkastjes, het bakken van aardappeltjes op je eigen gemaakte vuurtje, het maken van de kindermoestuinbakken, het zaklopen en het springkussen trok veel creatieve kinderen. het cryptogram , gemaakt en bedacht door Jasper was een groot succes (zie kinder/puzzelpagina) Een gezellig samenzijn met een kopje soep en genieten van de tuin en de nieuw aangelegde natuurspeelplek.
Met de verkoop van de insektenkastjes, wijn, bier, soep, jammetjes, sieraden hebben we toch weer zo’n 100 euro opgehaald.
Dank aan alle vrijwilligers voor hun inzet!voorjaarsfeest5
Voorjaarsfeest

15 mei 2016 Update aanleg Natuurspeelplek

0

Posted by Hylke Reinders | Posted in Geen categorie | Posted on 15-05-2016

Met de financiële bijdragen van  buurtbewoners, de Collecte,Wij Deventer en het Oranjefonds maken we de plannen voor een natuurspeelplek werkelijkheid.

Acacia Groenkunst ligt helemaal op schema, mede dankzij alle hulp van buurtbewoners. Complimenten alvast voor iedereen die de afgelopen week zijn/haar handen uit de mouwen heeft gestoken! Of het nu gaat om het brengen van iets lekkers voor de werkers, de mentale ondersteuning van langslopende buren, de vele potten koffie en kannen water die aangedragen werden, de foto’s die iedere dag gemaakt zijn  of het daadwerkelijk scheppen en kruien van zand en tegels. Super trots om in zo’n mooie buurt te wonen. En het wordt mooi.

Natuurspeelplek       natuurspeelplek3

Collecteweek 1 t/m 7 mei 2016.

0

Posted by Hylke Reinders | Posted in Geen categorie | Posted on 07-05-2016

Jammer dat de collecte juist in deze week viel met veel vrije dagen zodat er veel buurtbewoners niet thuis waren. Tijdens het inleveren van de collectebussen op 11 mei j.l. hoorden we dat de gemeente Deventer geen vergunning wilde afgeven voor de week later. Jammer….

De opbrengst laat nog even op zich wachten maar een aantal bussen zijn door ons zelf met de hand geteld en dat leverde al (per bus) bedragen op van 200 euro tot 19 euro. Even afwachten nog, als de opbrengst bekend is zal deze zo snel mogelijk op deze pagina geplaatst worden.

Verslag bestuursvergadering d.d. 13 april 2016 Verslag bestuursvergadering 13042016

 

Verslag Workshop Impact Meten 25 maart 2016

0

Posted by Hylke Reinders | Posted in Geen categorie | Posted on 25-03-2016

En, omdat ik toch in Amsterdam was, nog even een middagje een workshop gevolgd van Evenaar en partners over het meten van Impact. Erg veel geleerd en ik kan hiermee aan de slag om een goed plan te maken om bijvoorbeeld meer vrijwilligers te krijgen.

Projecten & initiatieven

Verslag Workshop Voor je Buurt 24 maart 2016

0

Posted by Hylke Reinders | Posted in Geen categorie | Posted on 24-03-2016

Ik kom aan bij Pakhuis de Zwijger op een zonnige donderdagmiddag, wat een fantastische locatie! Enigszins nerveus want ik ga onze Molentuin promoten. Het filmpje dat ik gemaakt heb gaat me daar zeker bij helpen.

We zijn uitgenodigd omdat we een mooi voorbeeld zijn van hoe je met crowdfunding je buurtproject kunt financieren. Er waren 100 belangstellenden uit alle hoeken, initiatiefnemers, beleidsmakers, natuurspecialisten. Een bont gezelschap. Een mooie lezing gehad van  Irini Salverda van Wageningen UR over de beweging naar natuur bescherming door de samenleving. Helemaal op ons van toepassing! Vooral haar profiel van de ideale ambtenaar voor dit soort projecten past perfect op de onze, Merel Arink.

Daarna volgden de verschillende workshops, ik heb twee keer een presentatie gegeven voor totaal 50 belangstellenden en heb leuke reacties gehad. Mensen raakten geinspireerd om met hun project verder te gaan.

Ergens zwerven nog foto’s op internet en Twitter, Groen Dichterbij twitterde :

Buurtproject @molentuin in workshop@voorjebuurt over hun campagne! Bij symposium Crowdfunding #voornatuurt.co/wFewNMb87T

Verslag Intervisiebijeenkomst MaakDeBuurt 22 maart 2016

0

Posted by Hylke Reinders | Posted in Geen categorie | Posted on 22-03-2016

Bijeenkomst met alle deelnemers aan MaakDeBuurt, leuke initiatieven en goed om mensen te ontmoeten die ook aanlopen tegen de bureaucratie van gemeente, woonbedrijven en provincie. Over het algemeen hebben wij het wel getroffen in Deventer en zijn we al heel ver met WIJ Deventer. Bewoners moeten het vertrouwen krijgen in hun plan voor de buurt en daar budget voor krijgen. Draagvlak in de buurt is daarom het belangrijkst. Deze bijeenkomst richtte zich met name op : hoe zou de ideale ambtenaar/gemeente eruit zien? Wat moet er volgens ons nog veranderen in de wet- en regelgeving? Goed om hier samen mee aan de slag te gaan en de meningen over de rol van de gemeente bij je project liepen uiteen. Waar het ene project wel degelijk ene grote rol voor de gemeente zag, was het andere project al tevreden met een faciliterende rol (zoals wij). De taken die we echter overnemen van de gemeente moeten wel beloond worden, daar was iedereen het over eens. Het definitieve rapport wordt aan de betrokken gemeentes gepresenteerd en zal ter inzage beschikbaar zijn. Voor mensen die meer willen weten, aarzel niet om een beroep op mij te doen, yolandetroost@gmail.com

Verslag NL Doet  12 maart 2016

0

Posted by Hylke Reinders | Posted in Geen categorie | Posted on 12-03-2016

Een heerlijke buurtdag met ontzettend mooi weer en veel hulp van zo wel buurtbewoners als 8 vrijwilligers. Bedankt Lars, Emre en Job van Aventus  en de familie van Angélica voor jullie fantastische hulp en jullie hebben wel 10 studiepunten verdiend met je geduld. Waar moest het mededelingenbord nu komen? Daar waren de meningen nogal verdeeld over maar de jongens bleven kalm en gaten graven…

Uiteindelijk heeft het bord een mooie plaats gekregen .

Containers zijn van een kleurtje voorzien, al het onkruid aan de straatkant is verwijderd, de borden van Ieder1 zijn verwijderd, de Ruilkast heeft een kleurtje gekregen, de bollen zijn geplant en de tuin ligt er weer mooi bij.

 

NLDoet 2016

 

Verslag 29 februari  voorbereiding werkatelier MaakDeBuurt Lokaal

0

Posted by Hylke Reinders | Posted in Geen categorie | Posted on 29-02-2016

Een bijeenkomst die in het teken stond van buurtrechten, hoe gaan we in Deventer hiermee aan de slag. Ik was uitgenodigd omdat wij als Molentuin al ervaring hebben met de overheid en hoe wetten en regels ons belemmeren. De slogan voor de overheid om burgerparticipatie te bevorderen werkt op veel fronten niet goed omdat ambtenaren het lastig vinden om buiten de bestaande kaders te werken.

Daarom zijn er een aantal projecten opgezet in Nederland om dit verder uit te werken. De gemeente Deventer heeft aangegeven dit verder uit te willen werken in het kader van bestuurlijke vernieuwing. Dat doen zij in Deventer met een drietal projecten : de Molentuin, een groep bewoners in Schalkhaar en de Fontein, die wil blijven bestaan als buurthuis met inzet van vrijwilligers uit de buurt.

De bijeenkomst was bedoeld  om te kijken hoe we het werkatelier het beste kunnen vormgeven en wie van de ambtenaren uitgenodigd moeten worden. Rosalie Smit was aanwezig namens MaakDeBuurt en verder vier ambtenaren die dit thema aangaan. Als belangrijk wordt aangegeven dat de initiatieven baat moeten hebben bij dit werkatelier maar ook dat ambtenaren kennis opdoen over deze vorm van burgerparticipatie. Om dit vervolgens in de organisatie en het beleid te implementeren.

Goed was het om hierin mee te denken en we wachten de datum en uitnodiging voor het Werkatelier af.

Verslag bijeenkomst 17 februari  2016

0

Posted by Hylke Reinders | Posted in Geen categorie | Posted on 17-02-2016

Een mooie en nuttige bijeenkomst weer. Herminne van Acacia Groenkunst en Johan van de Tuinen van Geerdink hebben laten zien en horen wat de mogelijkheden zijn van hun ontwerp voor de natuurspeeltuin. De aanwezigen hebben duidelijk aan kunnen geven wat ze wel en niet graag veranderd willen zien. De algehele mening was dat de tuin goed is zoals hij is maar nog wel wat aantrekkelijker kan worden gemaakt, het is nu meer een parkje dan een echte tuin. Zij gaan samen een ontwerp en een offerte  maken, als deze binnen is zal een kleiner groepje dit bekijken en de klap erop geven. We hopen nl dit voorjaar nog aan de slag te kunnen gaan.

Bestuursvergadering  11 februari 2016

Notulen11Februari2016.docx

Verslag buurtbijeenkomst 13 januari 2016

0

Posted by Hylke Reinders | Posted in Geen categorie | Posted on 13-01-2016

Een productief en vooral gezellig samenzijn met een grote opkomst van zowel buurtbewoners als professionals werkzaam in onze wijk. Na een gezamenlijk deel en het voorstellen van de KNHM en de beide natuurspeelplek ontwikkelaars Johan(Tuinen van Geerdink) en Herminne (Acacia Groenkunst) zijn we na een korte koffiepauze in kleine groepjes uiteen gegaan. En werden ideeën geopperd over de volgende thema’s, Spelen, Ontmoeten en Eten. Meer te lezen op :Verslag van Buurtbijeenkomst Molentuin 13

Op 17 februari a.s.  zal een kleinere groep bij elkaar komen om de ideeën uit te werken om in het voorjaar weer met elkaar aan de slag te gaan.