Stichting Molentuin/ANBI

Op 13 mei 2015 is de Stichting De Molentuin opgericht met als doel : Het promoten, beheren en -zo mogelijk- in eigendom verkrijgen en houden van speel- en groenvoorzieningen in de wijk Voorstad Centrum van de gemeente Deventer. Daarnaast het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

De Stichting kent een dagelijks bestuur dat bestaat uit zes leden:

Herman Jan Stroes, bio boer en organisatiepsycholoog

Mariëlle Vrijkotte, werkzaam als ambtenaar cultureel erfgoed

Annie Hagen, mede initiatiefnemer,  wijkverpleegkundige

Ria Rodriguez,  op de hoogte van wat er leeft in de buurt

Ayse Seker, belangrijke schakel tussen buurtbewoners

Yolande Troost, mede initiatiefnemer, vertrouwenspersoon

Statuten  Stichting :

scan getekende akte statutenwijziging

Resultaten 2020/2021/2022/2023:

jaarcijfers op aanvraag beschikbaar

Jaarverslag 2023 :

Jaarverslag-2023-Stichting-Molentuin-

Meerjaren beleidsplan :

beleidsplan Molentuindef

De Molentuin is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) .Mensen die een schenking hebben gedaan of nog willen doen kunnen een deel van hun schenking aftrekken van de belasting. De ANBI is te gebruiken vanaf 01-01-2015.

RSIN nummer is :RSIN 8551.91.569

Ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer : 63335026