Verslag 29 februari  voorbereiding werkatelier MaakDeBuurt Lokaal

0

Posted by Hylke Reinders | Posted in Geen categorie | Posted on 29-02-2016

Een bijeenkomst die in het teken stond van buurtrechten, hoe gaan we in Deventer hiermee aan de slag. Ik was uitgenodigd omdat wij als Molentuin al ervaring hebben met de overheid en hoe wetten en regels ons belemmeren. De slogan voor de overheid om burgerparticipatie te bevorderen werkt op veel fronten niet goed omdat ambtenaren het lastig vinden om buiten de bestaande kaders te werken.

Daarom zijn er een aantal projecten opgezet in Nederland om dit verder uit te werken. De gemeente Deventer heeft aangegeven dit verder uit te willen werken in het kader van bestuurlijke vernieuwing. Dat doen zij in Deventer met een drietal projecten : de Molentuin, een groep bewoners in Schalkhaar en de Fontein, die wil blijven bestaan als buurthuis met inzet van vrijwilligers uit de buurt.

De bijeenkomst was bedoeld  om te kijken hoe we het werkatelier het beste kunnen vormgeven en wie van de ambtenaren uitgenodigd moeten worden. Rosalie Smit was aanwezig namens MaakDeBuurt en verder vier ambtenaren die dit thema aangaan. Als belangrijk wordt aangegeven dat de initiatieven baat moeten hebben bij dit werkatelier maar ook dat ambtenaren kennis opdoen over deze vorm van burgerparticipatie. Om dit vervolgens in de organisatie en het beleid te implementeren.

Goed was het om hierin mee te denken en we wachten de datum en uitnodiging voor het Werkatelier af.

Verslag bijeenkomst 17 februari  2016

0

Posted by Hylke Reinders | Posted in Geen categorie | Posted on 17-02-2016

Een mooie en nuttige bijeenkomst weer. Herminne van Acacia Groenkunst en Johan van de Tuinen van Geerdink hebben laten zien en horen wat de mogelijkheden zijn van hun ontwerp voor de natuurspeeltuin. De aanwezigen hebben duidelijk aan kunnen geven wat ze wel en niet graag veranderd willen zien. De algehele mening was dat de tuin goed is zoals hij is maar nog wel wat aantrekkelijker kan worden gemaakt, het is nu meer een parkje dan een echte tuin. Zij gaan samen een ontwerp en een offerte  maken, als deze binnen is zal een kleiner groepje dit bekijken en de klap erop geven. We hopen nl dit voorjaar nog aan de slag te kunnen gaan.

Bestuursvergadering  11 februari 2016

Notulen11Februari2016.docx